Услуги след закупуване

В „ДРОМЕАС БГ“ АД , гарантираме качеството на нашите продукти и услуги с действия. Удовлетворението на нашите клиенти е основен принцип на бизнес философията ни.Закупуването на нашите продукти не е последната дейност в отношенията ни. В допълнение към гаранцията за добро функциониране на сертифицираните параметри за качество, които предоставяме за нашите продукти и които представляват ГАРАНЦИЯТА ЗА КАЧЕСТВО „ДРОМЕАС БГ“ АД , сме до вас за това, за всяка нужда. В готовност да Ви информираме, да Ви консултираме и да Ви дадем решения по следните въпроси:

а) Ергономична и функционална организация на пространството

б) За хармоничното оползотворяване на продуктите, за осигуряване на хигиена и безопасност на пространството

в) За уместната поддръжка на продукта, за осигуряване дълготрайността му

г) За всеки друг въпрос свързан с нашата компетентност

Нашата мисия е да съдействаме за създаването на идеални условия за работа, които да ви осигурят комфорт, положителна нагласа и творчество. Удовлетворението Ви като купувач съвпада с нас като ваш доставчик.