Системи за звукопоглъщане}

Системи за звукопоглъщане

Системите за звукопоглъщане на компанията Дромеас предлагат безупречно звукопоглъщане във всяко пространство. Те подобряват акустиката, като поглъщат звуковите вълни, регулират резонанса и намаляват шума, особено в отворени пространства, където проблемът със звуковото отражение е голям. В същото време отличната естетика допринася за създаването на приятно работно място.

Аудио системите на компанията DROMEAS предлагат най-доброто звукопоглъщане. Те подобряват акустиката на пространствата и намаляват шума, особено на места, където концентрацията на много хора засилва проблема със звукоотразяването.

556,36 лв 472,91 лв

Аудио системите на компанията DROMEAS предлагат най-доброто звукопоглъщане. Те подобряват акустиката на пространствата и намаляват шума, особено на места, където концентрацията на много хора засилва проблема със звукоотразяването.

631,49 лв 536,76 лв

Аудио системите на компанията DROMEAS предлагат най-доброто звукопоглъщане. Те подобряват акустиката на пространствата и намаляват шума, особено на места, където концентрацията на много хора засилва проблема със звукоотразяването.

692,52 лв 588,64 лв

Стенните панели на компания DROMEAS предлагат най-доброто звукопоглъщане. Те подобряват акустиката на пространствата и намаляват шума, особено на места, където концентрацията на много хора засилва проблема със звукоотразяването.

354,48 лв 301,31 лв

Стенните панели на компания DROMEAS предлагат най-доброто звукопоглъщане. Те подобряват акустиката на пространствата и намаляват шума, особено на места, където концентрацията на много хора засилва проблема със звукоотразяването.

110,33 лв 93,78 лв

Стенните панели на компания DROMEAS предлагат най-доброто звукопоглъщане. Те подобряват акустиката на пространствата и намаляват шума, особено на места, където концентрацията на много хора засилва проблема със звукоотразяването.

183,11 лв 155,64 лв

На открити работни места с високо ниво на шум, работните станции със звукопоглъщащи разделители предлагат приятна обстановка чрез подобряване условията на работа. 

969,53 лв 824,10 лв